EGR'nin Görevi ve Çalışması
EGR (Exhaust Gas Recirculation): Egzoz gazı devirdaimi ya da egzoz gazı resikülasyonu anlamına gelir. 
Benzinli ve dizel araçlarda kullanılır.
Azot oksit (NOx) emisyonunun düşürülmesi amacıyla, egzoz gazı devirdaim sistemi kullanılır. Egzoz gazının bir kısmı, yanma işlemine (yanma odasına) geri döndürülür. Motor kontrol ünitesi, devridaim ettirilen miktara karar verir. 
EGR sistemi; motor devri, emilen hava miktarı, emilen hava sıcaklığı, enjeksiyon miktarı ve hava gibi parametreleri esas alarak çalışır.

Egzoz gazı geri çevrimi (EGR), egzoz manifoldundaki egzoz gazının bir kısmını tekrar yanma odasına gönderir ve yanma odasındaki yanma ısısını düşürerek azot oksit oluşumunu azaltır.

Azot oksitler yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve yanma sırasında fazla oksijen (fakir karışım) gelmesiyle oluşur.
Yüksek ısı yaklaşık 1800 0C da havanın içinde bulunan N2 ve O2 gazları birleştirerek N2O oluşturur. Azot oksitler (NOx) yüksek sıcaklık ve basınçta ve yanma odasına fazla hava alınması durumunda oluşma eğilimindedirler, yani sıcaklık ve basınç ne kadar yüksekse, NOx oluşumu da okadar fazla olacaktır. Dizel araçlarda gaz pedalına az miktarda basıldığında (kısmi yükte), az yakıt püskürtülürken çok hava alınmaktadır. Fazla hava alınması daha fazla NOx emisyonuna sebep olur. Bu sebeple yanma odasındaki sıcaklık ve (dizellerde oksijen) düşürülmeye çalışılır. Adeta yanma kötüleştirilir.

EGR sistemi, emme manifoldu ile egzoz manifoldu arasında çalışır. EGR sistemi, egzoz manifoldundan metal bir boru ile egzoz gazını alır, bu gazı soğutur (egr soğutucusuyla), bu gazın miktarını hassas olarak ayarlar ve emme manifoldu girişine gönderir.
Benzinli motorlarda : 3000 d/d                                                                                        
Dizel motorlarda      : 2000 d/d da EGR valfi açılarak eksoz gazlarının %10-15’inin emme manifolduna gitmesini sağlar. (Bu değerler motor türlerine göre değişir)
Eksoz gazının bir kısmı emilen havaya karıştırılınca ;
1.       Yanma reaksiyon hızı azalır. (Gürültü azdır)
2.       Yanma sıcaklığı düşer.
3.       Düşük yanma sıcaklığı Nitrojen Oksit’ in azaltılmasını sağlar
Eksoz gazı devirdaimi  ECU’ daki bir tabloya göre kontrol edilir.